Projeler


"1,2,3-triazol grubu taşıyan yeni Schiff bazı ligandların Pt(II) ve Cu(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu, DNA/BSA etkileşimlerinin, topoizomeraz II-alfa inhibisyonlarının ve antikanser aktivitelerinin araştırılması ” (15.01.2022-Devam ediyor), TÜBİTAK 1002 destekli proje (221Z158)

Tolga Göktürk (Proje yürütücüsü), Esin Sakallı Çetin (Araştırmacı), Ramazan Güp (Danışman)

Proje Bütçesi: 44.851,21 TL

Özet

Özet girilecektir.


"Pirimidin Grubu İçeren Topoizomeraz II İnhibitörü Koordinasyon Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu” (2021-Devam ediyor), MSKÜ BAP destekli proje (21/125/05/1)

Cansu Topkaya (Proje yürütücüsü), Sultan Kıncal (Araştırmacı), Tolga Göktürk (Araştırmacı), Ramazan Güp (Danışman)

Proje Bütçesi: 9.786,60 TL

Özet

Özet girilecektir.


"İsatin Taşıyan Schiff Bazı Ligandların Ni(II), Cu(II), Zn(II) ve Co(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, DNA ve BSA Bağlanma Aktivitelerinin Araştırılması” (2021-Devam ediyor), TÜBİTAK 2209A destekli proje (1919B012101311)

Selma Taş (Proje yütücüsü), Fatma Selenay Öztürk (Araştırmacı), Osman Durak (Araştırmacı), Mustafa Toraman (Araştırmacı), Tolga Göktürk (Danışman)

Proje Bütçesi: 4.000 TL

Özet

Özet girilecektir.


"İsatin-Barbiturik Asit Türevi Hibrit Moleküllerin Cu(II) Ve Zn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, DNA ve BSA Bağlanma Aktivitelerinin Araştırılması” (2021-Devam ediyor), TÜBİTAK 2209A destekli proje (1919B012101682)

Gökay Yılmaz (Proje yütücüsü), Umut Çağlar (Araştırmacı), Tolga Göktürk (Danışman)

Proje Bütçesi: 4.000 TL

Özet

Özet girilecektir.


"Bis(oksim) ve bis(dioksim) temelli topoizomeraz I ve II ınhibitörü geçiş metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu: ın vitro DNA bağlanma, nükleaz aktivite ve çeşitli insan kanser hücrelerine karşı sitotoksisiteleri” (01.06.2016-11.08.2019), TÜBİTAK 1001 destekli proje (215Z236)

Ramazan Güp (Proje Yürütücüsü), Cansu Topkaya (Araştırmacı), Esin Sakallı Çetin (Danışman), Tolga Göktürk (Bursiyer), Sultan Kıncal (Bursiyer), Elif Eda Şengül (Bursiyer), Syed Attaullah Shah (Bursiyer)

Proje Bütçesi: 379.451,00 TL

Özet

Projemiz kapsamında farklı fonksiyonel gruplara sahip beş farklı seride potansiyel bis(oksim) ve bis(dioksim) ligandları ve çeşitli biyolojik geçiş metalleri ile koordinasyon bileşikleri sentezlenmiş ve potansiyel anti kanser ilacı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla çeşitli isonitrosoasetofenon türevleri ile köprü görevi görecek çeşitli şelatlaştırıcı alifatik diaminlerle reaksiyona sokularak potansiyel N4 koordinasyon küreli bis(oksim) ve bis(dioksim) ligandları sentezlenmiştir. Sentezlenen ligandların Cu(II), Ni(II), Co(II) ve Zn(II) gibi biyolojik öneme sahip çeşitli geçiş metal iyon tuzlarıyla koordinasyon bileşikleri izole edilmiş, yapıları aydınlatılmıştır. Hem ligand ve hem de kompleks bileşiklerin yapıları, FTIR, UV-Görünür, 1H-NMR, 13C-NMR, kütle spektroskopisi, elemental analiz ve magnetik süssebilite teknikleri ile yapılmıştır. Yapıları aydınlatılan yapay nükleazların DNA bağlanma-kesme aktiviteleri incelenmiş, DNA bağlanma modu ve kesme mekanizmaları belirlenmiştir. DNA kesme aktivitesine konsantrasyon ve inkübasyon süresinin etkileri de incelenmiş, kesme için optimum şartlar belirlenmiştir. Sentezlenen yapay metallonükleazların DNA ile bağlanma etkileşiminin kısmi oyuk bağlanma ile elektrostatik bağlanmanın bir arada olduğu nonkovalent etkileşim olduğu belirlenmiştir. Yapay metallonüklezların hem oksidatif hem de hidrolitik olarak DNA’ yı kestiği ve aktiviteye H2O2, singlet oksijen ve hidroksil radikallerinin etki ettiği gözlemlenmiştir. Ligand ve komplekslerin Topoizomeraz I ve Topoizomeraz IIα inhibisyon aktiviteleri incelenmiştir. Bileşiklerin Topoizomeraz I ve IIα inhibisyon aktivitelerinin konsantrasyon ile doğru orantılı olarak arttığı gözlemlenmiştir. Komplekslerde genel olarak en iyi Topoizomeraz I ve Topoizomeraz IIα inhibisyon aktivitesi gösteren bileşikler 1,3-diaminopropan köprü grubuna sahip Ni(II) kompleksleri olmuştur. Içerdikleri köprü grupları arasında en iyi biyolojik aktive gösteren ligand grubu sırasıyla, 1,3- diaminopropan, dietilentriamin ve bis(aminoksi)etan olarak belirlenmiştir. Bu grup içinde Ni(II) kompleksleri en aktif metal grubudur ve bu sırayı Cu(II) ve Zn(II) komplekslerinin izlediği çıkarılan sonuçlardan birisidir. Ni(II) kompleksleri arasında ise en iyi bağlanma aktivitesi – OCH3, -naftil, -Cl, -CH3 ve –benzen sırasında olduğu bulunmuştur. Ve son olarak antikanser aktivte çalışmalarında [Cu3(L9)2]Cl2 kompleksin için en düşük dozdan itibaren tüm dozlarda erken apoptosizin % 98 olduğu elde edilen bir diğer önemli sonuçtur.


"Tuber mesentericum vittad. Mantarının mineral, yağ asidi, amino asit ve fenolik bileşik içeriğinin kromatografik sistemler kullanılarak belirlenmesi” (29.12.2017-11.01.2019), MSKÜ BAP destekli proje (17/289)

Şeyda Kıvrak (Proje Yürütücüsü), Erşan Karababa (Araştırmacı), İbrahim Kıvrak (Araştırmacı), Tolga Göktürk (Araştırmacı)

Proje Bütçesi: 7.189,73 TL

Özet

Trüfler yenebilen bütün mantarlar arasında çok sayıda ayırt edici özelliğe ve yüksek ekonomik değere sahip mantarlardır. Trüfleri kilogramı Avrupa’da serbest piyasada 100 € ile 1000 €’ya kadar alıcı bulmaktadır. Mantarlar iyi bir vitamin, protein ve mineral kaynağıdır. Bunun yanında mantarların yağ oranları düşük olmasına karşın polidoymamış yağ asitlerinin oranı yüksektir. Bu besinsel özelliklere ilaveten mantarlar, özellikle kendilerine has ve lezzetli aromaları nedeniyle yüzyıllardır çorbalarda ve soslarda gıda aroma malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, bölgemizde yaygın olarak yetişen, yenilebilir ve ticari potansiyeli olan Tuber mesentericum mantarı uygun dönemlerde toplandıktan sonra analizleri yapıldı. Yeni ekstraksiyon ve numune hazırlama teknikleri geliştirilerek UPLC-ESI-MS/MS ile fenolik bileşik profilleri ve serbest amino asit içeriği analiz edildi. Ayrıca hekzan, etil asetat, alkol ve su fraksiyonları olmak üzere mantardan elde edilen dört farklı polaritedeki ekstrelerin antioksidan aktiviteleri belirlendi. Mantar ekstrelerinin antioksidan aktivitesi üç yöntem kullanılarak belirlendi: Toplam antioksidan aktivite (β-karoten renk açılımı yöntemi ile), DPPH serbest radikali giderimi, ABTS katyon radikali giderim aktiviteleri belirlendi. Elde edilen sonuçlar ışığında mantar örneğinin de fenolik bileşik bakımından zengin olduğu tespit edilmiştir. Tuber mesentericum mantarında majör olarak, p-hidroksibenzoik asit (11.38±0.10µg/g), protokateşuik asit (9.01±0.12µg/g) ve kafeik asit (2.62±0.08µg/g) bileşenleri tespit edildi. Tuber mesentericum mantarında serbest amino asitler değişik miktarlarda tespit edildi. Mantarın 100g’ında 35.85±0.20mg izolösin, 49.35±0.18mg lösin ve 37.81±0.30mg fenilalanin essential amino asitlerine rastlanıldı. Polidoymamış yağ asidi olan linoleic acid açısından da zengin olduğu bulunan Tuber mesentericum mantarının, mineraller açısından da zengin olduğu bulunmuştur. Tuber mesentericum mantarının zengin içeriği gıda ve ilaç sektöründeki değerini ve önemi ortaya koymaktadır.


“Salvia fruticosa bitkisinin uçucu yağ ve tohum yağının kimyasal kompozisyonunun GC/MSD ile belirlenmesi ve kozmetik formülasyonlarda kullanılabilirliğinin araştırılması” (29.12.2017-09.11.2018), MSKÜ BAP destekli proje (17/276).

İbrahim Kıvrak (Proje Yürütücüsü), Şeyda Kıvrak (Araştırmacı), Tolga Göktürk (Araştırmacı)

Proje bütçesi: 9.999,91 TL

Özet

Proje kapsamında S. fruticosa bitkisinin toprak üstü kısımlarından su buharı distilasyonu yöntemiyle uçucu yağı ve tohumlarından soğuk press yöntemiyle sabit yağı elde edildi. Yağların bileşenleri Agilent 6890 Gaz Kromatografisi ve 5975 Kütle Spektrometresi kullanılarak belirlendi ve uçucu yağda majör bileşen olarak 1,8-cineol (38.296%)’e rastlanırken, sabit yağda ise linoleik asit (55.604%) majör bileşen olarak tespit edildi. S. fruticosa uçucu yağı ve sabit yağının antioksidan aktiviteleri beta-karoten-linoleik asit renk açılımı yöntemi, DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl ve ABTS (2,2′-Azino-bis(3- ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) yöntemleri kullanılarak tespit edildi ve S. fruticosa uçucu yağının dikkate değer antioksidan aktivite gösterdiği belirlendi. Elde edilen yağlar ile hazırlanan kozmetik kremlerin fizikokimyasal ve organoleptik analizleri yapılarak S. fruticosa uçucu yağı ve tohum yağının kozmetik hammadde olarak kullanılabilir olduğu sonucuna varıldı.lanıyor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis dapibus rutrum facilisis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Etiam tristique libero eu nibh porttitor fermentum. Nullam venenatis erat id vehicula viverra. Nunc ultrices eros ut ultricies condimentum. Mauris risus lacus, blandit sit amet venenatis non, bibendum vitae dolor. Nunc lorem mauris, fringilla in aliquam at, euismod in lectus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In non lorem sit amet elit placerat maximus. Pellentesque aliquam maximus risus, vel sed vehicula.


“Tesbih ağacından elde edilen etken madde yardımıyla selülozun modifikasyonu ile tekstil malzemesi üretimi“ (14.02.2014-30.03.2015). MSKÜ BAP destekli proje (14/018).

Nazan Demir (Proje Yürütücüsü), Tolga Göktürk (Araştırmacı)

Proje bütçesi: 4.977,06 TL

Özet

Özet girilecektir.